Nadležni sud: Trgovački sud u Rijeci

MBS: 040280221

OIB: 89694105768

Naziv: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA PAR – English (BUSINESS SCHOOL PAR)

Sjedište/adresa: Rijeka (Grad Rijeka), Trg Riječke rezolucije 4

OSNIVAČI / ČLANOVI DRUŠTVA:

P. A. R. društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje usluga

Upisan kod: Trgovački sud u Rijeci

MBS: 040238586

OIB: 50876356002

Rijeka, Školjić 9

Aleksandar Čupić

OIB: 55709749401

Rijeka, Janka Polića Kamova 101

  • član društva

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE: 

Gordana Nikolić

OIB: 24032647826

Rijeka, Josipa Lenca Spodolčeva 23/B

  • dekan
  • zastupa pojedinačno i samostalno, temeljem odluke od 6. veljače 2012. godine